Honderd jaar avondland

Geachte Facebook-vriend, LinkedIn- of ander internet contact, hierbij vraag ik uw aandacht voor mijn recent verschenen publicatie: ,,Honderdjaar avondland”.

 Op de dag van verschijnen had ik van de honderd jaar er precies tachtig meegemaakt. Op school en daarna als student in de jaren vijftig van de afgelopen eeuw had mijn generatie de tweede helft nog voor zich. Terugkijkend zag ik niet veel moois: twee wereldoorlogen en een decennium van crisis en depressie, fascisme, nationaal-socialisme en veel andere dictaturen. Ik stelde mij de vraag: zou mijn generatie het beter doen? Het materiaal om die vraag te beantwoorden is nu beschikbaar. Ik heb eerst teruggelezen wat ik toen gelezen had. Daarna heb ik gezocht wat er nu geschreven wordt over de maatschappij van vandaag. En over de veranderingsprocessen die tot de situatie van vandaag hebben bijgedragen. Het gaat er mij niet om tot een oordeel te komen. Wel geef ik hier en daar commentaren, maar ik vind het belangrijker om te laten zien wat er aan de hand is. Dan kan de lezer zelf bepalen wat hij of zij ervan vindt.

 Hierbij een recensie :

 Dr. van der Werf is econoom en heeft gewerkt bij verschillende overheidsinstanties. In dit boek neemt hij de vraag op hoe het de laatste halve eeuw met onze samenleving is gegaan in vergelijking met de periode daarvoor. Zijn methode om te vergelijken is het samenvatten van verschillende schrijvers en kort zijn commentaar daarop geven. Deze methode heeft als gevolg dat een groot aantal schrijvers aan de orde komt. Eerst bespreekt denkers (onder anderen Spengler) die over de problemen van hun tijd geschreven hebben. Daarna wijst hij op het breukjaar 1968 waarin oude waarden definitief vervangen worden. De maatschappelijke verwarring die dan ontstaat, wordt uitvoerig beschreven met de gevolgen, die wij nu merken in de huidige bankencrisis. De schrijver besteedt veel aandacht aan de actuele ,,financiële puinhoop”, de eurocrisis en de pensioenen. Tot slot vraagt hij zich af of Amerika wel de leidende rol in de wereld zal blijven spelen. Hij acht het van groot belang at onze cultuur weer een leidmotief zal krijgen. Een boek dat een eigenzinnig beeld geeft van onze actuele situatie. (Recensent: Henk Hazenbosch)

 Geïnteresseerd? De boekhandelsprijs is € 17,50.

Boeknummer: ISBN 978-90-5972-690-1.

 U veel plezierig lezen toewensend, Dirk van der Werf Sr. 

Auteurs die in 100 jaar avondland aan het woord komen: 

 Hoofdstuk: Terugblik

 • Oswald Spengler
 • Alfred J Toynbee
 • Carry van Bruggen
 • Johan Huizinga
 • José Ortega y Gasset
 • Julien Benda
 • Sigmund Freud
 • Jean-Paul Sartre
 • Menno ter Braak
 • Max Scheler
 • M. Verrijn Stuart

 Hoofdstuk: Blik op nu

 • Harry Kunneman
 • Godfried Engbertsen
 • Anthony Daniels (alias Theodore Darymple)
 • Philippe Julhem
 • Paul Nolte
 • Frank Furedi
 • J. Kruiter
 • Barry Schwartz
 • Paul Cliteur
 • Pim Fortuyn

 Hoofdstuk: Veranderende tijden

 • Friedrich Hayek
 • Joe McCarthy
 • James Kennedy
 • Herbert Marcuse
 • Vance Pakard
 • John Kemneth Galbraith
 • Robert Skidelsky

  Hoofdstuk: Het financiële plaatje

 • Joseph Tainter
 • Tierry Baudet
 • Herman van Rompuy
 • Michael Lewis
 • Jaap van Duijn
 • Martin Pikaart
 • Bernhard van Praag
 • Joseph Stiglitz

De mondiale toekomst

 • Kishore Mahbubani
 • Yoshihiro Francis Fukuyama
 • Samul Huntington
 • Ali al Shihabi
 • Clyde Prestowitz
 • Wilhelm Starlinger
 • Martin Jacques
 • C. Grayling
 • George Friedman

Gewijzigd 12 november 2014