Draghi’s Opties?

In De Financiële Telegraaf van 22-07 stond onder de kop ,,Draghi houdt al zijn opties open” het thema van een korte ECB vergadering: de ECB-rente blijft ongewijzigd.

 Bij de ECB staat op het programma maandelijks 80 mld aan obligaties te kopen om via monetaire verruiming de bestedingen van bedrijven en gezinnen te stimuleren. Daarom is het interessant verder in de krant te lezen: ,,door de nog steeds dalende rente raken steeds meer obligaties buiten bereik van de centrale bank. Bij een rente die lager is dan de huidige depositorente van -0,4% mag Frankfurt het papier niet meer kopen.”

 Het is van algemene bekendheid dat de rente in de recessie daalt doordat vanwege de onzekerheid van de toekomst gezinnen meer sparen en bedrijven meer schulden aflossen dan geld opnemen om te investeren. Dat is een normaal verschijnsel in deze fase van conjunctuur. Dat zal zo blijven totdat de verliezen na de hausse zijn afgewenteld. Niemand staat voorop om die verliezen te dragen. Daarom duurt de recessie zo lang, doordat iedereen zich tegen het dragen van de verliezen verzet. Alleen starters die geen schulden hebben en financieel sterke ondernemingen kunnen zich staande houden en van nieuwe kansen die de markt biedt gebruik maken.

 Het afwentelingsproces loopt in eerste instantie via de rente en daarnaast via belastingen, dit laatste als gevolg van pappen en nathouden in de sociale sfeer. Een loonstop of afgrenzen van uikeringen zijn politiek onhaalbaar. De klos zijn de belastingbetalers, en ook de spaarders, meest de oudere generaties, die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van pensioenen en/of eigen besparingen uit vroeger inkomen.

 Het interessante is dat nu blijkt dat de monetaire politiek gericht op renteverlaging door de markt wordt ingehaald.

 In dit verband kwam De Financiële Telegraaf de volgende dag met een aansluitend interessant bericht onde de kop: ,,Staatsschuld buiten EU interessant – Opkomende landen lopen hun achterstand razendsnel in”. Het bericht:

 ,, Met de kapitaalsteun van van de ECB en de Federal Reserve aan de markt, profiteren beleggingen in opkomende landen. Voor beleggers staan veel obligaties in euro’s en dollars op hetzelfde niveau van Europese bedrijven.” Het kranteartikel citeert enkele beleggingsexperts die er op wijzen dat beleggers beter rendement op vrijkomende gelden verwachten in het buitenland dan in Europa.

 De vrijkomende gelden door verkoop van obligaties aan de ECB moeten natuurlijk ergens heen. En als de verkopers het niet willen besteden binnen de EU omdat ze daar geen behoorlijk rendement verwachten, dan maar buiten de EU.

 Zo wordt het monetaire ECB-beleid onderuit gehaald.

 Daarom vraagt de krantenlezer zich af welke opties überhaupt nog aan Draghi openstaan.