Immigratie-Integratie

 Een van mijn vrienden schrijft mij:

Het migratie-integratie probleem wordt steeds ernstiger, zeker nu terroristen ook hier hun strijd doorzetten al dan niet in naam van de islam.

Triest dat wij in het westen daar geen goed antwoord op hebben gezien onze zowel binnen- als buitenlandse belangen en onze al dan niet hypocriete toegepaste moraal. Zo langzamerhand worden wij als land (en daarbinnen onschuldige burgers) gegijzeld en weten daar nauwelijks wat aan te doen. Vrijheid en veiligheid komen steeds meer op gespannen voet te staan en het zal heel wat inspanning vergen om de juiste balans te vinden na ‘Charlie Hebdo’ (zie Sarkozy, Le Pen, Wilders, en elders in Europa). Een open samenleving valt moeilijk te verdedigen en te beschermen tegen terroristen met doodsverachting. Het lijkt bovendien wel of wij de schuld krijgen van wat er in het Midden Oosten allemaal fout is (gegaan). Wij, die daar vanwege onze post-koloniale grondstof- en energiebelangen, ons te aanmatigend (zouden) hebben opgesteld en onze moraal (ethische normen en waarden) teveel hebben opgedrongen, waar zij gezien hun culturele en religieuze achtergrond totaal niet van waren/zijn gediend. Sterker nog,ons zelfs haten omdat zij het niet kunnen verkroppen in armoede te leven (in plaats van onze welvaart te genieten, waar zij zeker niet vies van zijn) en voortdurende in oorlog te moeten leven. Het (res)sentiment zit veel dieper dan in het Westen wordt vermoed en begrepen, temeer daar wij, zeker in Europa, een steeds meer geseculariseerde samenleving hebben gekregen zonder (zuilen)moraal en zeker zonder een sharia die je vrijheden en rechten in hoge mate inperken (zie in dit verband ook het zeer lezenswaardige artikel in NRC 10 jan j.l. van de godsdiensthistorica Karen Armstrong: ,,de huidige terroristen hangen een uitgeklede, fundamentalistische islam aan waarin de overgrote meerderheid van moslims in heden en verleden zich niet kan herkennen. De huidige fundamentalistische islam heeft religieuze inspiratie, maar is in essentie een politiek geïnspireerde verzetsbeweging tegen westerse koloniale machten”.

Ik denk dan ook dat de verschillen van inzicht en opvatting zover uit elkaar liggen, dat onze wegkijkende houding van de laatste decennia ons nu behoorlijk opbreekt. Als wij onze vrijheden willen blijven behouden en onze veiligheid niet in de waagschaal willen stellen, zullen wij een echte niet-wegkijkende dialoog moeten aangaan met in ieder geval de niet-terroristische moslims en islam ( zie ook het artikel van Bas Heijne in de NRC 10 jan j.l. waarin hij tot een vorm van civil-courage oproept ,,de moed om zo scherp mogelijk naar jezelf en de eigen samenleving te kijken – juist in tijden van rampspoed; met de vraag wat een leefbare samenleving zou moeten zijn). Zo niet, dan moeten wij erkennen dat wij samen gewoon niet rijp zijn voor een geglobaliseerde wereld (met (handels)voordelen èn nadelen), die wij dan vaarwel zouden moeten zeggen en in invloedsferen en handelsblokken uiteen zouden moeten laten vallen. Je kunt niet alles hebben, zonder er een prijs voor te betalen: dus met vallen en opstaan verder de hink-stapsprong maken met af en toe een stap terug om tot bezinning te komen. De verschillen zijn (helaas) vooralsnog te groot en we hebben elkaar zowel over- als onderschat.

Geplaatst 2 februari 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.