Persoonlijke gegevens

Dr. Dirk van der Werf , gewezen ambtenaar, beleidsadviseur en researcher.

Geboortedatum: 6 september 1932

Gehuwd met Ingrid Louize Ortelee, advocaat met standplaats Houten.

Eerder gehuwd geweest met Ruke Wiersma, overleden in 1991.

Werkzaam geweest op Centraal Planbureau in Den Haag, later op de Ministeries van Economische Zaken en van Sociale Zaken,  het Openbaar Lichaam Rijnmond in Rotterdam,  kort onderbroken door adviesfuncties bij EEG, later EU in Brussel, bij OECD in Parijs, het Europees Centrum voor Werk en Samenleving  in Maastricht. Daarna onafhankelijk consultant met werkzaamheden in België, Indonesië, Rusland, Azerbeidzjan, Turkmenistan, China, Tsjechië, Hongarije, Albanië, en de landen van het voormalig Joegoslavië.

Thans gepensioneerd en werkzaam als schrijver. Publicaties:

Honderd jaar avondland.  Een selectie van visies (2012)  Waarover werd gesproken en gelezen in de erste jaren na de oorlog  en waarover wordt er nu in de eerste jaren van deze eeuw geschreven en besproken, wat is er veranderd en waar gaat het heen?  de moeite waard om eens over na te denken.

The Social Face of the Euro (2003). Onderwerp: Harmonisatie van sociaal beleid en sociale zekerheid in de Europese Economische en Monetaire Unie. (Engels)

Crisis en maatschappelijke keuze. Onderwerp: arbeidsmarktpolitiek en sociale bescherming tegen de achtergrond van macro-economische ontwikkeling en dito beleid. Interessante problematiek in het licht van de huidige situatie (1982).

De West-Duitse economie in vijftien vergelijkingen (1971); Academisch proefschrift. Onderwerp: een econometrisch model voor de Bondsrepubliek in de toenmalige omvang.  Duitse uitgave in de reeks Kieler Studien : Die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland in fünfzehn Gleichungen (1972).

Monitoring in Rusland, samen met Volker Ronge (1997); rapport van een survey van de sociale situatie in Orel en Ufa, onderdeel van het EU/Tacis project(Russisch)

Mijn gebruikelijke e-mail: dvdwerf.nl@live.nl

Reserve e-mail: dvdwerf@solcon.nl

Gedateerd 12 mei 2014