Immigratie en vreemdelingenbeleid

Naast ICT, energie en milieu, waar de politici reeds de mond van vol hebben, zijn de volgende moeilijke punten een zaak van urgentie: immigratie en vreemdelingenbeleid,

Het vreemdelingenbeleid zal op de schop moeten. We zullen eraan moeten wennen dat de EU een immigratieland is. Feitelijk door het aantal vluchtelingen en andere inwijkelingen. Feitelijk ook omdat ze niet terug willen of kunnen. Deze mensen zijn bereid te werken en werken is de beste manier om te integreren. Hier ligt wel een taak voor de EU, om een eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheid voor de  opvang over de verschillende lidstaten te bevorderen.

 Immigratie. Het demografisch aspect. Men zou immigranten eveneens om een andere reden welkom kunnen heten. De demografie in de meeste landen van de EU wijst op een dalende autochtone bevolking. Dat komt doordat onze vrouwen niet voldoende kinderen krijgen om de autochtone bevolking op peil te houden. De problemen die daarmee samenhangen zijn te voorzien. In Amerika wordt de dalende demografie opgevangen door immigratie. Men overweegt daar het verblijf van de omvangrijke aantallen illegalen te legaliseren. Dat zou hier ook kunnen, maar dan moeten bij de immigranten voldoende  — meest jonge — vrouwen meekomen, anders helpt het niet. Kinderen uit allochtone gezinnen die hier geaard zijn mogen we eerder beschouwen als geschenken uit de hemel. Waarom zouden wij dan proberen mensen die hier willen blijven weer weg te sturen of hun leven hier zuur te maken? Het gaat nog steeds op beperkte aantallen in verhouding tot de totale bevolking van de EU. We kunnen beter van de nood een deugd maken. Op dit werkterrein schiet het Europees beleid nog ernstig tekort.

 Gedateerd 15 mei 2014