Welkom

Sinds mei 2014 is dit blog in de lucht. In dit blog staan mijn gedachten over nieuwe ontwikkelingen in de wereld.  Eerst ben ik begonnen met de algemene en financiële problematiek van de Europese Unie. Inmiddels is er zoveel in de wereld aan de gang dat je je moeilijk kan beperken tot het ,,Verenigd Europa”.  

Het lijkt wel als of de wereld in brand staat. Oekraïne, Irak en Syrië – verschillende elkaar bevechtende partijen, waarvan IS nu de verontrustendste is, dan midden Afrika, Somalië, Kenia, Afghanistan, de cartels in midden Amerika, noem maar op. Tegelijk wil China zijn macht uitbreiden, Rusland wil daar een bondje mee te sluiten, min of meer daartoe gebracht door de sancties vanuit Europa en de VS. En dan de vluchtelingenstroom, die tot onbeheersbare omvang aanzwelt en de regeringen van de lidstaten tot wanhoop brengt. Ontstellend is daarbij het gebrek aan solidariteit van de verschillende lidstaten bij de aanpak van de situatie. Zo erg is het nog niet geweest bij de moeizame samenwerking in de Europese ”Unie”. 

 Het lijkt er overigens op of de macht van de VS tanende is. Maar is dat wel zo? De VS doen nog steeds vreselijk hun best zich met van alles te bemoeien. Een soort controlefreak, die de wereld naar zijn hand wil zetten, met niet altijd het gewenste gevolg. Dit is een vraagstuk dat voor mij op het programma staat, tussen veel andere onderwerpen.

 In die gistende wereld moet de EU zijn plaats vinden en handhaven. 

Daarbij vormt het een probleem dat de EU in zijn huidige vorm, of beter wat ,,Brussel” meent te moeten doen, de burger niet meer blijkt aan te spreken. Het idealisme van de na-oorlogse periode om tot een Europa zonder grenzen te komen is verdwenen, hetgeen begrijpelijk is aangezien een jongere generatie aan het roer staat die niet meer aan de lijve heeft gevoeld hoe vreselijk een oorlog is. Daardoor krijgen de tegengestelde belangen van het gegroeide aantal lidstaten teveel ruimte, hetgeen leidt tot onduidelijkheid aangaande de te volgen koers, met weer als gevolg te weinig besluitvaardigheid. En ook met gevolg dat de burger zich er niet bij betrokken voelt. En áls de burger wordt geraadpleegd, zoals bij de referenda voor de zg. ,,Europese Grondwet”, dan trekt ,,Brussel” zich er niets van aan. In de Europese schemerdemocratie is de burger effectief uitgeschakeld.

 Het nationalisme komt ook tot uitdrukking in het gekonkel bij de vervulling van de verschillende bestuursfuncties, waarbij kwaliteit en leiderschap worden ondergesneeuwd door belangen en egotripperij.

Men doet in Brussel alsof de EU een unie is. Het blijkt dus tekens weer dat de EU niet meer is dan een samenwerkingsverband van — nu 28 — Europese landen. Voorlopig ga ik ervan uit dat het goed is het nog even zo te laten en eerst het bestaande te consolideren. Met  de vluchtelingensituatie ligt de EU nu op de testbank. Over een toekomstige vorm van meer samenwerking, als dat al gewenst is,  kan eventueel in een later stadium worden beslist. 

 En de te volgen koers kan nooit duidelijk worden zolang de gekozen en benoemde politici zich niet weten te beperken tot de hoofddoelstellingen van de EU: welvaart en veiligheid in Europa. Met de  in verband met de annexatie van de Krim aan Rusland opgelegde sancties is de Europese welvaart niet gediend en de veiligheid ook niet. Europa had beter gedaan de Russen te vriend te houden en de VS in dit opzicht niet te volgen, dan had Europa een afzetgebied behouden dat nu verloren is gegaan.   

 Meerdere zaken staan tegelijk in de aandacht.  Voor Europa is, behalve de onzekere situatie in de Oekraïne, van wezenlijk belang dat er oplossingen komen voor immigratie van vluchtelingen. Ook dienen er grenzen gesteld worden aan de mogelijk toenemende inkomensongelijkheid. En ook aandacht voor de bezorgdheid binnenslands, zoals die blijkt uit de boeken van Sarazin (Deutschland schafft sich ab) en van Emmanuel Rivière (Le suïcide français). 

 Wat er gaande is in de Oekraïne is niet ongevaarlijk. We weten niet wat er nog volgen gaat. Vandaar hier een passage over het Oekraïnespel, het voorspel van de burgeroorlog. Alsmede een brief van een mijner vrienden: EG en Navo op het vinketouw.

 Over de inkomensongelijkheid een bespreking van het boek van Piketti.  

 De laatste toevoegingen betreffen:

  • Seculaire stagnatie? 
  • Verder met Europa
  • Stemverklaring referendum associatie Oekraïne
  • De recente lezing over Europa door Rinnooy Kan bij Haagsch College
  • De geldpolitiek (kwantitatieve verruiming) van de Europese Centrale Bank
  • Abenomics, de monetaire drukpers in Europa,
  • Immigratie en integratie in Europa 

Een aantal onderwerpen zijn ook buiten beschouwing gebracht, niet omdat ze niet relevant zouden zijn, maar omdat de  ontwikkelingen zo snel gaan, dat ze niet meer bijgehouden kunnen worden. Zoals:

  • De Islamitische Staat,
  • Undercover bij Al Queda, het boek van Morten Storm. 

De verschillende toevoegingen betreffen een zo wijd gebied en de veranderingen gaan zo snel, dat het tijd wordt de vormgeving van het blog wat overzichtelijker te maken. Een aantal pagina’s zullen nog worden ingevuld en/of gewijzigd in het licht van recente gebeurtenissen. De Griekse kwestie – grexit of geen grexit is nog buiten beschouwing gebleven tot er een definitief besluit is genomen. Dat geldt ook voor de brexit, in afwachting van een beslissing. 

 In 1982 heb ik een boekje gepubliceerd, getiteld ,,Honderd jaar avondland”, waarvan hierbij ook een korte beschrijving. Het gaat  over de periode 1913-2013, gezien vanuit het gezichtspunt van iemand – ikzelf – die de tweede wereldoorlog nog bewust heeft meegemaakt, en de vooruitzichten van nu. Op dit blog ga ik in op de omstandigheden in het heden en wat eraan naar mijn inzicht goed en niet goed is. 

 Bedankt voor uw aandacht. Vriendelijke groeten, Dirk van der Werf. 

Updated 24 mei 2016